AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

A Váci Mihály Kollégium nevelőtestülete munkájának bemutatása

A Váci Mihály Kollégium tanárai hivatásuknak tekintik a kollégiumi nevelőtanárságot, elköteleződöttek a tanulók fejlesztése iránt. A középiskolai kollégium alapfeladata a biztonság, a gondoskodás és a tanulássegítés nyújtása. A tanulók egyéni szükségleteinek megfelelően gondoskodnak a hátránykompenzációról, biztosítják a tehetséggondozást. Előbbiek megvalósításában keresik az új utakat, az együttműködés lehetőségeit és fejlesztik nevelőtanári módszereiket.

A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja (KNOAP) 12 témakörének feldolgozását három szinten valósítják meg, csoport, emelet és kollégium szinten, mivel ezt a kollégium 500 fős tanulói létszáma lehetővé teszi. Színesíti a palettát a külső, illetve belső rendezvények köre, megtartva a csoportfoglalkozások prioritását.

Kollégiumi szinten maradva, négy éve kétheti rendszerességgel esetmegbeszélőt tartunk aktuális, tanulót, vagy nevelési problémát érintő kérdésekről pszichológus és szociálpedagógus kolléga vezetésével. Ezekből nőtte ki magát önállóvá az un. szervezetfejlesztési klub szervezetfejlesztési klub, ahol strukturális, logisztikai kérdéseket tudunk megbeszélni.

A PÉM bevezetése is segített a hospitálási rendszer kialakításában, a reflektív gondolkodás elfogadásában. A kollégium kifelé is nyitott, hiszen a tavalyi tanévben két kollégium nevelőtestülete (a Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola Kollégiuma, Budapest valamint az Öveges József Szakközépiskola kollégiuma, Balatonfűzfő) töltött nálunk egy-egy napot azzal a céllal, hogy megismerje az itt folyó munkát és az azt végző pedagógusokat.  A továbbiakban részletesen is olvasható pedagógusaink képzettsége és tevékenysége, amely nélkül nem lenne a Váci Mihály Kollégium az a hely, ahol a tanulók valóban élhetnek, és olyan élményeket kapnak, amelyek egész életükre kihatnak. Azért is ki lehet ezt jelenteni, mert a kollégium pótolja azt a hiányt, amelyet a művészeti nevelés iskolai nevelésből-oktatásból való kikerülése, vagy nagymértékű csökkenése okoz.

A kollégium öt mesterpedagógussal rendelkezik, akikből ketten kollégiumi szaktanácsadók, dr. Tóth Gyula Ernő, aki konfliktuskezelési vezető szaktanácsadó is, valamint Debreczeni Zsuzsanna intézményvezető, aki a kollégiumi szaktanácsadói képzés anyagát elkészítette, a képzéseket megtartotta 2013-2015 között a TÁMOP 3.1.5 projekt keretében az OFI-ban.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.
Bázisintézményi

megosztandó jó gyakorlatok, innovációk, módszertani modellek

a 2017/18-as tanévben keddi napokon 17 órai kezdettel a Váci Mihály Kollégiumban (Bp. Mogyoródi út 128.) vacimkoll@gmail.com

 

 

 

1. A segítő munkatársak tevékenysége a lemorzsolódás ellen a középiskolai kollégiumban (előadás és műhely) október 10. Gyömrei Ágota

 

2. Tanulássegítés diszlexiás kollégiumi tanulók esetében (saját készítésű fejlesztő  „játékok” bemutatása és gyakorlat)2017. október 17. Balássyné Ambrus Mónika

 

3. Konfliktuskezelés resztoratív módon (bemutató foglalkozás és műhely) 2017. november 14. (Őszi Pedagógiai Napok) Dr. Tóth Gyula

 

4. „Empátia nap” (módszertani innováció, bemutató) 2017. november 15. (Őszi Pedagógiai Napok ) 2017. november 15. Ozsváth Orsolya

 

5. A kollégiumi tanulók egyéni fejlődésének nyomon követése a tanulás eredményessége szempontjából (dokumentációs és módszertani modell) 2017. november 16. ( Őszi Pedagógiai Napok) Tóth Zsigmondné (Ildikó)

 

6. „Kitekintő” Egy sikeres mesterpedagógusi program (előadás és műhely) november 29. szerda Vámosi Irén

7. A forrás, ahonnan erőt meríthetek.2. Az én családom (bemutató foglalkozás és műhely) 2018. január 9. Fekete Mária

 

8. „Mi leszek, ha nagy leszek, és miért éppen az?” A tanult szakmák bemutatása (bemutató foglalkozás) 2018. január 23. Fonyó Irén

 

9. „ A forrás, ahonnan erőt meríthetek.1.” Bemutatom szülőföldemet (bemutató foglalkozás) 2018. február 13. Káldi Etelka

 

10. Ismerjük meg a fővárost! Budapest portya (módszertani innováció és műhely) 2018. március 6. Átó Csilla

 

11. Egyéni fejlesztés a művészet erejével (koncert a kollégiumban) 2018. március 20. Wéber Gábor

 

12. Az oktatási-nevelési intézmények névadói, mint hiteles emberek. Hogyan vigyük közel őket a tanulókhoz? (bemutató foglalkozás és műhely)2018. április 10. Poharánszki Magdolna

13. „Az vagyok, amit eszem” (módszertani bemutató és műhely) 2018. április 24. Gáspár Ágnes- Kiss Ágota

 

14. A Central 5 és az intézményfejlesztés (szakmai műhely intézményvezetőkkel) 2018. május 8. Debreczeni Zsuzsanna

 

15. Egy nap a mozgás jegyében (módszertani bemutató és műhely) 2018. május 15. Czabai Veronika

 

 

 

Kapcsolattartó:

Debreczeni Zsuzsanna intézményvezető, szaktanácsadó

Telefon: 061 6067280 vagy 0630 6801661

Email: debzsu@gmail.com