AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

A Váci Mihály Kollégium nevelőtestülete munkájának bemutatása

A Váci Mihály Kollégium tanárai hivatásuknak tekintik a kollégiumi nevelőtanárságot, elköteleződöttek a tanulók fejlesztése iránt. A középiskolai kollégium alapfeladata a biztonság, a gondoskodás és a tanulássegítés nyújtása. A tanulók egyéni szükségleteinek megfelelően gondoskodnak a hátránykompenzációról, biztosítják a tehetséggondozást. Előbbiek megvalósításában keresik az új utakat, az együttműködés lehetőségeit és fejlesztik nevelőtanári módszereiket.

A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja (KNOAP) 12 témakörének feldolgozását három szinten valósítják meg, csoport, emelet és kollégium szinten, mivel ezt a kollégium 500 fős tanulói létszáma lehetővé teszi. Színesíti a palettát a külső, illetve belső rendezvények köre, megtartva a csoportfoglalkozások prioritását.

Kollégiumi szinten maradva, négy éve kétheti rendszerességgel esetmegbeszélőt tartunk aktuális, tanulót, vagy nevelési problémát érintő kérdésekről pszichológus és szociálpedagógus kolléga vezetésével. Ezekből nőtte ki magát önállóvá az un. szervezetfejlesztési klub szervezetfejlesztési klub, ahol strukturális, logisztikai kérdéseket tudunk megbeszélni.

A PÉM bevezetése is segített a hospitálási rendszer kialakításában, a reflektív gondolkodás elfogadásában. A kollégium kifelé is nyitott, hiszen a tavalyi tanévben két kollégium nevelőtestülete (a Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola Kollégiuma, Budapest valamint az Öveges József Szakközépiskola kollégiuma, Balatonfűzfő) töltött nálunk egy-egy napot azzal a céllal, hogy megismerje az itt folyó munkát és az azt végző pedagógusokat.  A továbbiakban részletesen is olvasható pedagógusaink képzettsége és tevékenysége, amely nélkül nem lenne a Váci Mihály Kollégium az a hely, ahol a tanulók valóban élhetnek, és olyan élményeket kapnak, amelyek egész életükre kihatnak. Azért is ki lehet ezt jelenteni, mert a kollégium pótolja azt a hiányt, amelyet a művészeti nevelés iskolai nevelésből-oktatásból való kikerülése, vagy nagymértékű csökkenése okoz.

A kollégium öt mesterpedagógussal rendelkezik, akikből ketten kollégiumi szaktanácsadók, dr. Tóth Gyula Ernő, aki konfliktuskezelési vezető szaktanácsadó is, valamint Debreczeni Zsuzsanna intézményvezető, aki a kollégiumi szaktanácsadói képzés anyagát elkészítette, a képzéseket megtartotta 2013-2015 között a TÁMOP 3.1.5 projekt keretében az OFI-ban.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.
Bázisintézményi programtervezet 2018-2019.

Váci Mihály Kollégium

 

 

1. Október 9. 17 óra Depressziós fiatalok a kollégiumban (előadás és beszélgetés)

    vezeti: Dr.Tóth Gyula Ernő (pedagógusok számára)

2. November 21. 16 óra Empátia nap felelős: Budai Éva (pedagógusok és diákok  

    számára)

3. December 12. 18.30 Karácsonyi koncert (beszélgetés és koncert) felelős: Művészeti

    munkaközösség (pedagógusok és diákok számára)

4. 2019. január 15. 17 óra Pályaorientáció a kollégiumban (előadás és beszélgetés)

    vezeti: Borbély Zsuzsanna (pedagógusok számára)

5. + Január 23. 17 óra Élménypedagógia a kollégiumban (előadás és beszélgetés a Deák Ferenc  Középiskolai Kollégiumban) vezeti: Csehák Mirella (pedagógusok és diákok számára)

6. Február 19. 17óra A gondolkodás fejlesztése a kollégiumban (előadás és

   beszélgetés) vezeti: Suhajda Edit  (kollégiumi nevelőtanárok részére)     

7. Március 12. 17 óra Kollégiumi tehetséggondozás (előadás és beszélgetés) vezeti:

    Pogányné Thomán Angéla (pedagógusok számára)

8. Április 3. 16 óra Családi témanap felelős: Káldi Etelka (pedagógusok és diákok

    számára)

9. Május 8. 17 óra Kollégiumvezetői találkozó, aktuális problémák megbeszélése

   vezeti: Debreczeni Zsuzsanna (kollégiumvezetők, helyettesek számára)

 

+ később egyeztetve jó gyakorlatok bemutatása a többi kollégiumban, Nálatok!

 

Kapcsolattartó:

Debreczeni Zsuzsanna intézményvezető, szaktanácsadó

Telefon: 061 6067280 vagy 0630 6801661

Email: debzsu@gmail.com